Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: ГоловнаUncategorised

 

«Економічний вісник університету». Збірник наукових праць учених та аспірантів

 

Рік заснування

2006

Тематика

У збірнику публікуються наукові статті з актуальних питань сучасної економіки, національної економіки України, економічної теорії, фінансів, бухгалтерського обліку, управління, маркетингу, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи і соціальної сфери. У збірнику також представлена теорія і практика досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців

Міжнародні інформаційні наукометричні бази, реферативні бази даних

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), CyberLeninka (Росія), Index Copernicus International (ICI), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Українські наукові журнали; Міжнародна база даних періодичних видань в м. Парижі (ISSN 2306-546X).

Індексується і реферується в Україніці Науковій, Джерелі, Науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.ru.

ISSN друкованого видання

2306-546Х

ISSN електронного видання

2414-3774

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ, № 12268-1152 Р від 01.02.2007 р.

КВ, № 21383-11183 ПР від 17.06.2015 р.

Фахова реєстрація у ВАК України

Постанова № 1-05/1 від 10 лютого 2010 р.

Фахова перереєстрація у ДАК України

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 7 жовтня 2015 р.  відповідно до рішення Державної атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2015 року.

Спеціальність ДАК

економічні науки

Періодичність

4 рази на рік

Мова видання

українська, російська, англійська

Засновник

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Головний редактор

Мармуль Лариса Олександрівна (доктор економічних наук, професор)

Відповідальний секретар

Кучеренко Світлана Юріївна (кандидат економічних наук, доцент)

Члени редакційної колегії

Редакційна колегія: Мармуль Л.О., докт. екон. наук (головний редактор); Гордей О.Д., докт. екон. наук; Горошкова Л.О., докт. екон. наук; Ігнатенко М.М., докт. екон. наук; Калюга Є. В., докт. екон. наук; Кириленко О. П., докт. екон. наук; Кужелєв М. О., докт. екон. наук; Лисецький А. С., докт. екон. наук; Лук’яненко І. Г. докт. екон. наук,  Мех О. А., докт. екон. наук; Навальна М. І., докт. філол. наук, Оболенська Т.Є., докт. екон. наук; Оболенський О. Ю., докт. екон. наук; Петрук О. М., докт. екон. наук; Тропіна В.Б.,  докт. екон. наук; Череп А. В., докт. екон. наук; Чугунов І.Я., докт. екон. наук; Леваєва Л.Ю., канд. екон. наук, Макарчук І. М., канд. екон. наук, Малишко В.В., канд. екон. наук, Паламарчук О. М., канд. екон. наук, Рибакова Т.О., канд. екон. наук, Чабан Г. В., канд. екон. наук, Кучеренко С. Ю., канд. екон. наук (відп. секретар).


Міжнародна редакційна колегія: В. Косєдовскі докт. екон. наук (Польща); В. Воронов докт. соц. наук (Латвія); І. Бойко докт. екон. наук (Росія); О. Ванкевич докт. екон. наук (Республіка Білорусь); О. Доріна докт. екон. наук (Республіка Білорусь); А. Левітська докт. екон. наук (Республіка Молдова);  М. Шефер докт. економіки (Німеччина); С. Полоник докт. екон. наук (Республіка Білорусь), М. Хітов докт. економіки (Болгарія); Т.Сорокіна докт. екон. наук (Республіка Білорусь); Т. Тетеринець канд. екон. наук (Республіка Білорусь).

Адреса редакції

вул. Сухомлинського, 30, к.107,

м. Переяслав-Хмельницький,

Київська область, 08401, Україна

Телефон

+38 (04567) 5-66-71

E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт

www.economik.phdpu.edu.ua, https://economic-bulletin.com

 

 

c xc

 

До авторів збірника

Шановні автори!

 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди приймає до друку у науковому збірнику «Економічний вісник університету» статті з економічної тематики

Умови опублікування статті.

1.1. Подана до публікації стаття повинна бути актуальною, мати новизну, містити постановку завдань (проблем), опис основних результатів дослідження, отриманих автором, висновки.

1.2. Відповідати правилам оформлення.

2. Правила оформлення.

2.1. Рекомендований обсяг статті – 8-12 сторінок, формату А4 через інтервал 1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см. Абзац – 1 см. Шрифт; Агіаl. Розмір – 12. Вирівнювання тексту по ширині. Автоматична розстановкапереносів включена. Нумерація сторінок не ведеться. Мова – українська, російська, англійська. Текстовий шрифт та шрифт формул повинні бути різними. Формули чіткі, із загальноприйнятим використанням символів. Таблиці компактні, з назвою та нумерацією. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, розміщуються в тексті.

2.2. Обов’язковим є список використаних джерел у кінці статті (не посилатися на підручники та застарілу літературу; роботи не тільки вітчизняних, а й зарубіжних авторів). Посилання на інших дослідників та на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках порядковим номером.

2.3. Назва статті має бути коротка, але максимально точно відображати досліджувану проблему.

2.4. Текст статті повинен бути уважно вичитаним, зрозумілим і лаконічним.

2.5. Рубрикація тексту – необхідний елемент всіх статей, крім коротких рецензій і інформаційних повідомлень. Стаття має містити вступ: актуальність, ступінь дослідження даної проблеми вченими, предмет дослідження, мету дослідження, завдання дослідження, методи, постановку проблеми, результати дослідження, висновки.

2.6. Стаття має обов’язково містити:

Блок 1 – українською мовою: УДК; назва статті, прізвище і ініціали автора; анотація; ключові слова.

Блок 2 – російською мовою: назва статті, прізвище і ініціали автора; анотація; ключові слова.

Блок 3 – англійською мовою: назва статті, прізвище і ініціали автора; анотація; ключові слова.

За умови, якщо стаття подається російською чи англійською мовою анотація українською мовою не подається.

Блок 4 – повний текст статті.

Блок 5 – бібліографічні дані.

Блок 6. – бібліографічні дані в романському алфавіті (References). Бібліографічне посилання містить: прізвище, ім’я, по-батькові (всіх авторів в транслітерації). Транслітерація назви статті [Назва статті англійською мовою]Транслітерація назви журналу, том, випуск, рік видання, сторінки.

Блок 7. – дані про автора: прізвище, ім’я, посада, вчене звання, науковий ступінь, адресні дані, організація, де працює (навчається) автор, електронна пошта, (додатково: службовий та домашній телефони);

Блок 8 – дані про автора в тій же послідовності російською та англійською мовами.

Анотація має включати наступні аспекти:

  • предмет, мету роботи;
  • метод або методологію проведення роботи;
  • результати роботи;
  • галузь застосування результатів;
  • висновки.

Обсяг анотації до 1 сторінки формату А4.

Анотація подається російською та англійською мовами.

Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою, без використання on-line – перекладачів. У разі використання on-line –перекладачів стаття до друку не приймається.

Цитовані посилання мають бути подані літерами латинського алфавіту.

Обов'язковими є рецензія фахівця у відповідній галузі науки, для аспірантів та здобувачів – віза наукового керівника.

Назви файлів повинні відповідати прізвищам авторів.

У разі невиконання вищевказаних вимог редакція не приймає статей до друку.

 

Постановою президії ВАК України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1 збірник наукових праць «Економічний вісник університету» внесено до нового переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економічних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 

Зразок оформлення матеріалу

 

Довідки за телефонами; +38 (04567) 5-66-71, 5-37-92, (068)3558320

Сайт збірника наукових праць: www.economik.phdpu.edu.ua

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">ekon.dek@mail.ru

Редакційна колегія