Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2013Випуск 20/1

Економічний вісник університету, 2013, Вип. 20/1

Економічний вісник університету, 2013, Вип. 20/1

[Титул]

[Зміст] 207

 1. 1.Базылева М. Н. [Управление человеческим капиталом: уровни анализа] 3-11
 2. 2.Диба Л. М. [Особливості інформаційної індустрії України в сучасних умовах]  12-15
 3. 3.Князєва О. А., Петрашевська А. Д., Дем'янчук М. А. [Оцінка ефекту від впровадження інноваційних проектів підприємства зв’язку на мікро- та  макроекономічному рівнях] 16-19
 4. 4.Козарезенко Л. В. [Людський потенціал як об’єкт економічних досліджень: еволюційний аспект] 20-25
 5. 5.Олехнович Г. И. [Интеллектуальный потенциал как фактор экономического роста страны] 25-30
 6. 6.Пилуй М. П. [Качественные характеристики трудового потенциала: межстрановые сравнения] 30-38
 7. 7.Захарін С. В., Левчук Н. І., Чаленко Н. В. [Фінансово-економічні моделі інвестиційної діяльності у сфері вищої освіти] 38-47
 8. 8.Бурдонос Л. І. [Особливості маркетингу туристичних підприємств в Україні] 48-53
 9. 9.Чімишенко С. М. [Питання підвищення конкурентоздатності військової служби на ринку праці України] 53-58
 10. 10.Данильчук І. В. [Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення платоспроможності підприємств на сучасному етапі] 58-63
 11. 11.Дерев’янко С. І. [Основні аспекти управління витратами на підприємствах України] 64-66
 12. 12.Хамініч С. Ю., Харланова Ю. О. [Управління акціонерним капіталом у промисловості] 66-69
 13. 13.Мошек Г. Є., Поканевич Ю. В. [Підходи до розробки проектів систем менеджменту торговельних підприємств в умовах організаційних змін] 69-73
 14. 14.Перчук О. В. [Проблеми обліку та оцінки програмного забезпечення як нематеріального активу підприємства] 74-78
 15. 15.Романова Е. С. [Современные тенденции развития систем оплаты труда в организациях Республики Беларусь] 78-83
 16. 16.Волков В. П. [Проблеми енергозбереження в житловому фонді] 83-90
 17. 17.Яременко Л. М. [Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємстві] 90-94
 18. 18.Єременко А. В. [Вплив нематеріальних активів на вартість підприємства (бізнесу)] 94-99
 19. 19.Зленко А. М. [Компетенції в системі оцінки персоналу] 99-102
 20. 20.Глеба Т. И. [Эволюция системы функционирования капитала как основа перехода на постиндустриальную стадию развития] 103-105
 21. 21.Кащеєва Г. М. [Сталий розвиток соціальної сфери в сучасних умовах] 106-110
 22. 22.Паламарчук О. М. [Міжнародна конкурентоспроможність України: оцінка проблем та шляхи покращення конкурентних позицій] 111-115
 23. 23.Різник В. В. [Одеське економічне диво від Армана Рішельє] 115-118
 24. 24.М. Шефер, О. Гетьман [Особливості соціально-демографічного розвиту України: макроекономічний погляд на проблему] 118-127
 25. 25.Шимченко Л. А. [Євроінтеграційні наміри України: частково порівняльний аналіз] 127-133
 26. 26.Боголіб Т. М. [Нові підходи до організації державного фінансового контролю в Україні] 134-138
 27. 27.Девко С. Т. [Гармонізація податкової політики країн Європейського Союзу в умовах інтеграції] 138-142
 28. 28.Євтушенко Н. М. [Розвиток іпотечного кредитування в посткризовий період в Україні] 142-148
 29. 29.Ламський М. Д. [Проблеми розмежування бюджетних повноважень в Україні] 148-153
 30. 30.Леваєва Л. Ю. [Методичні основи ціноутворення на ломбардні послуги] 153-158
 31. 31.Малишко В. В. [Реформування бюджетної системи України] 158-162
 32. 32.Микитюк І. С. [Теоретичні основи збалансованості бюджетної системи України] 162-167
 33. 33.Рекрут С. В. [Теоретичне обгрунування фінансової політики у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України] 167-172
 34. 34.Рудницька О. В. [Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни] 173-178
 35. 35.Штангрет А. М., Караїм М. М. [Антикризове управління фінансовою безпекою підприємства: теоретичні аспекти] 178-182
 36. 36.Троцик Т. І. [Оцінка ефективності використання бюджетних коштів на розвиток науки] 182-186
 37. 37.Цимбалюк І. О. [Ефективність реформування вітчизняної системи екологічних платежів] 186-195
 38. 38.Василега В. Г. [Методические основы анализа ценовой ситуации и ее влияния на экономику республики] 195-199
 39. 39.Виноградня В. М. [Особливості функціонування фінансових систем в країнах з ринковою економікою] 199-205