Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2016Випуск 30/1

Економічний вісник університету, 2016, Вип. 30/1

Економічний вісник університету, 2016, Вип. 30/1

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 246-248

 1. ІВАНОВА М. І. [Вплив логістичної інтеграції на становлення системних і мережевих підприємств]{Impact of logistics integration on the formation of system and network enterprises} 7-15
 2. МЕЛЬНИК Л. Ю. [Інноваційна та технологічна політика держав]{Innovation and technology policy states} 15-26
 3. ОСАУЛ А. О. [Професійне навчання як інструмент підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємств машинобудування Європи]{Vocational training as a tool of intellectual capital management efficiency improvement of European mechanical engineering enterprises} 26-31
 4. ПАВЛОВ К. В. [Етноменеджмент як складова частина етноекономіки]{Etnomanagement as part etnoeconomy} 32-41
 5. ВЕРТИЛЬ Н. М. [Парадокс ринку житла в Україні та Росії]{Paradox of housing market in Ukraine and Russian federation} 42-48
 6. ГОРБАТЕНКО О. А. [Шляхи удосконалення питань управління акціонерними підприємствами з державною часткою в Україні]{Improvement of corporate governance in joint-stock companies with the state share in Ukraine} 48-56
 7. КАРПЕНКО О. М., КАРПЕНКО В. М., ГОЛУБ В. М. [Дослідження впливу різних соціально-економічних факторів на тривалість життя населення]{Studying of different social and economic factors impact on duration of population living} 57-63
 8. КОВАЛЕНКО О. В., БОЛДУЄВ І. С. [Про формування системи економічної безпеки підприємства]{On the formation of the system of economic security} 53-69
 9. КРАКАШОВА О. А. [Методика комплексної оцінки доступності житлово-комунальних послуг для населення]{The methods for analyzing the availability of housing and communal services for the population} 69-76
 10. ОВСІЄНКО А. М. [Сільське господарство України: стан, конкурентоспроможність та перспективи інтеграції на європейському рівні]{Agriculture in Ukraine: conditions, competitiveness and integration prospects on european level} 76-82
 11. ПОБЕРЕЖНА З. М. [Методичні засади корпоративного аналізу конкурентоспроможності авіакомпаній]{Methodological basis of enterprise competitiveness analysis of the airlines} 82-90
 12. САФОНОВ Ю. М., ХАРИНА У. Я. [Інвестиції в КНР: реальні економічні можливості та труднощі]{Why invest in China: practical aspects of the chinese economy attractiveness and momentous bottlenecks} 90-95
 13. ЛИСЕЦЬКИЙ А. С., ПАЛАМАРЧУК О. М., ЧАБАН Г. В. [Мультиплікатори витрат і зростання для балансознавства і маржинального аналізу]{Multipliers costs and growth for balance and margin analysis} 96-102
 14. ЧЕРЕП А. В., КРИЛОВ Д. В. [Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення]{Organizational-economic mechanism of investment projects of industrial enterprises: essence, approaches to the definition of} 102-108
 15. ЩУКІН О. І. [Маркетингова реструктуризація як антикризовий інструмент управління промисловим підприємством]{Marketing tool restructuring as crisis management of industrial enterprises} 108-112
 16. ГАЙДУК І. С. [Теоретико-методологічні аспекти поняття «людський потенціал»]{Theoretical and methodological aspects of concept «human potential»} 113-120
 17. ЖЕЛЕЗНЯК О. В. [Оцінка рівня життя населення в Україні]{Assessment of living standards in Ukraine} 121-124
 18. ЛУБЕНЕЦЬ І. О. [Виникнення та сутність поняття економічної безпеки підприємства]{The origin and essence of the economic security concept} 124-131
 19. ЯЦИКОВСЬКИЙ Б. І. [Сутність еколого-економічного розвитку в системно-управлінському контексті]{Content of eco-economic development in system and management context} 131-138
 20. АДАМЕНКО І. П. [Пріоритетні шляхи удосконалення системи формування місцевих бюджетів в Україні]{The priority ways of improving the local budgets formation system in Ukraine} 139-146
 21. БЕНЕДИСЮК Д. І., ГОЛУБКА С. М. [Ринок цінних паперів в Україні: ретроспектива становлення і пріоритети розвитку]{Securities market in Ukraine: retrospective of formation and priorities of development} 146-152
 22. ГУСАРЕВИЧ Н. В. [Формування доходів в умовах економічних перетворень]{The formation of budget in conditions of economic reforms} 152-158
 23. ЄРМОШЕНКО А. М. [Забезпечення реалізації прогресивного підходу до гендерної рівності у сфері освіти: досвід Швеції]{Insuring progressive approach to gender equality in education: the Swedish approach} 159-162
 24. КРИКУН Т. І. [Формування видатків бюджету на соціальне забезпечення]{Formation expenses budget for social security} 162-169
 25. КУЖЕЛЄВ М. О., ВОЛКОВА В. В., ВОЛКОВА Н. І. [Стратегія залучення депозитних ресурсів як вектор функціонування грошової системи країни]{Strategy of attraction of deposit resources as vector of functioning of cash system of the country} 169-178
 26. ЛЕВАЄВА Л. Ю., КУЧЕРЕНКО С. Ю., КУЧЕРЕНКО М. А. [Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні]{Analysis of financial and leasing activity of companies in Ukraine} 178-189
 27. МАКАРЧУК І. М., ПЕРЧУК О. В., ВИНОГРАДНЯ В. М. [Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці]{The main problems of financial security of Ukraine in conditions of crisis phenomena in the economy} 189-196
 28. МАКОГОН В. Д. [Інституційний підхід до формування та реалізації бюджетної політики]{Institutional approach in developing and implementing budget policy} 196-202
 29. МОСТИЦЬКА Н. А. [Формування системи фінансового регулювання економічного розвитку країни]{Formation of financial regulation} 202-207
 30. САВЧУК О. О. [Досвід адміністрування податкових надходжень у країнах з розвинутою економікою]{The experience to administration of the tax revenue in developed economy} 207-214
 31. САФОНОВ Ю. М., ПАТИНСЬКА М. М. [Управління фінансовими ресурсами в установі соціального спрямування]{Management of financial resources in a social establishment} 214-222
 32. ЧИНЧИК А. А. [Базові поняття теорії податків у світлі нового функціонального значення]{Basis notions of tax theory in view of new functional role} 222-229
 33. ЧУГУНОВ О. І. [Бюджет розвитку як інвестиційна складова місцевих бюджетів]{Budget of investment as a component of local budgets} 229-235
 34. КУЧЕР Г. В. [Державні видатки на соціальний захист крізь призму економічного розвитку]{Public expenditure on social protection through economic development} 236-245